Specialisatie

U kan terecht voor revalidatie na een hersenbloeding, herseninfarct, of ander niet aangeboren hersenletsel. Ook revalidatie bij Parkinson, MS, amyotrofe lateraal sclerose, aangeboren spierziekte en therapie na facialis parese behoren tot mijn specialisatiedomein.

Ik heb mijn diploma kinesitherapie, met specialisatie neuromotorische revalidatie, aan de KU Leuven behaald in 2007.
Hierna ben ik me blijven bijscholen:
Basic Bobath Course in 2010.
Manuele lymfedrainage volgens Leduc in 2010.
Advanced Bobath Course in 2013.
Advanced Bobath Course in 2015.